Bra att veta
14 dagars öppet köp

Är du inte nöjd med något du beställt har du 14 dagars ångerrätt efter det att du mottagit varan, räknat från första leverantillfället.

Låg fraktkostnad

Fraktfritt vid order över 1000 kr samt en enhetsfrakt på 49 kr för order under 1000 kr. För takboxar erbjuder vi en enhetsfrakt på 495 kr per box. Du måste köpa till frakten då den inte knyts till produkten automatiskt. Takboxar som köps utan frakt kommer inte skickas.

I lager

Alla varor skickas från vårt lager och tack vare goda relationer med våra leverantörer kan vi skicka varor inom 24 timmar från ordertillfälle. Detta innebär att vi inte har allt fysiskt i lager.

Besöka vår butik

Vi har en 1000m2 butik i Askim, Göteborg som du är välkommen att besöka. 15000 artiklar i lager men eftersom vår webshop inte speglar vårt fysiska lager kan det vara en god ide att höra med oss så att de varor du är ute efter finns i lager.

Snabb leverans

Varorna skickas inom 24 timmar från det att ordern är mottagen. Detta gäller vardagar.

Säker betalning

Hos oss kan du göra snabba, enkla och säkra betalningar med bank- och kreditkort som Visa, Mastercard. Vi tycker det är viktigt att ni känner er trygg vid köp hos oss och samarbetar därför med DIBS som är Nordens ledande betalväxel vid köp via internet. Om du känner dig osäker med kortköp kan vi även erbjuda köp med faktura via Klarna.

Nya regler för Hummerfisket säsongen 2017

2017-08-17
Havs- och vattenmyndigheten, HaV, har fattat beslut om nya regler för hummerfisket från och men hösten 2017. Beslutet innebär bland annat minskning av antalet tillåtna redskap, kortare fiskesäsong och höjt minimimått.
Nya regler för hummerfisket hösten 2017

HaV skickade innan sommaren ut ett förslag gällande skärpta bestämmelser för fisket efter hummer. Skälet till detta är att beståndet av hummer i svenska vatten bedöms vara svagt och behöver få möjlighet att växa till sig, både i antal och i individstorlek.

– Hummerfisket på västkusten intresserar många, både yrkesfiskare och fritidsfiskare. Det märks inte minst på de samtal som inkommit till myndigheten under arbetet med de nya bestämmelserna. Vi känner att det finns en stor förståelse för att det behövs vidtas åtgärder för att stärka beståndet av hummer, säger Martin Rydgren.

Efter remisstidens utgång har HaV sammanställt och analyserat de yttranden som inkommit och kommit fram till att det är viktigt att gå vidare med de föreslagna åtgärderna. Det ursprungliga förslaget kommer att ändras endast beträffande beslutet om utvidgning av flyktöppningarna från 54 millimeter till 60 millimeter, som kommer att träda ikraft först till nästa säsongs fiske.

– Vi har lyssnat på såväl fiskare som redskapsbranschen som menar att det blir svårt att hinna med att ändra alla redskap redan till årets fiske som är tillåtet från och med klockan 07.00 den 25 september. Denna förändring kommer därför att träda i kraft den 1 januari 2018, säger Martin Rydgren.

Dagens beslut innebär att en fritidsfiskare som tidigare har kunnat använda upp till 14 hummertinor kan fiska med upp till 6 hummertinor i höst. En yrkesfiskare kommer att kunna fiska med upp till 40 hummertinor, istället för som tidigare 50 tinor.

– Förslaget om minskningen av antalet tillåtna redskap är den del av remissen som har engagerat mest. Flera fritidsfiskare har föreslagit en något mindre minskning av antalet redskap. Vi har dock gjort bedömningen att en kraftig reduktion av framför allt fritidsfiskets redskapsanvändning är nödvändig för att beståndet ska få möjlighet att återhämta sig så snabbt som möjligt. Fritidsfisket står för upp till 90 procent av redskapen som används i fisket och det är därför här som reduktionen ger störst effekt på mängden fångad hummer. Detta bedömer vi därför vara en rimlig, nödvändig och proportionell åtgärd, säger Martin Karlsson.

Beslutet innebär också att fiskesäsongens längd förkortas. Tidigare har alla kunnat fiska från premiären och fram till sista april. Från och med i år kommer en fritidsfiskare kunna fiska fram till sista november och en yrkesfiskare ytterligare en månad, fram till sista december.

– Vi har gjort bedömningen att en förkortad fiskesäsong innebär dels att det fångas mindre hummer, dels att resurserna till övervakning av fisket kan koncentreras till en kortare period och därmed bli effektivare. För yrkesfisket som fiskar för försäljning har vi gjort bedömningen att eftersom december månad är viktig för försäljning av hummer till nyår, samt att dessa står för en mindre del av fångsterna totalt sett bör dessa kunna fiska en månad längre än fritidsfiskare utan att återuppbyggnaden av hummerbeståndet riskeras, säger Martin Karlsson

Även storleken på den hummer som blir tillåten att behålla ändras. Minimimåttet har tidigare varit 80 millimeter, mätt från ögonhålans bakkant till huvudsköldens bakkant, så kallad carapaxlängd. Nytt carapaxmått blir 90 millimeter. Dessutom kommer det redskapsförbud innan hummerpremiären som finns idag ändras till att vara en fast vecka innan hummerfisket blir tillåtet.

Remissvaren har innehållit en rad intressanta och givande synpunkter på de föreslagna ändringarna men också andra tänkbara åtgärder både vad gäller återuppbyggnad av beståndet, kontroll och skonsamma fiskeredskap.

– Dagens beslut är ett första steg i arbetet med att återuppbygga hummerbeståndet. Vi kommer fortsätta detta arbete och då beakta de många intressanta synpunkter och förslag som inkommit till myndigheten. Vi kommer också i samarbete med forskare på Sveriges lantbruksuniversitet följa upp effekterna av de beslutade förändringarna. Detta för att säkerställa att förvaltningsåtgärderna har avsedd verkan och att dessa kan förändras på ett adaptivt sätt om det är nödvändigt, säger Martin Rydgren

2018-06-25

Öppettider Sommar

Från och med 25 Juni till 31 Augusti har vi öppet 08.00 till 17.00 Vardagar.
2018-06-25

Suzuki Sommarkampanj 2018

Suzuki sommarkampanj på utvalda modeller från 2.5hk-140hk. Gäller till 2a September.
2017-12-07

Volvo Penta Service delar

Nu har vi stort sortiment av service delar till Volvo Penta motorer och drev. Prisvärda delar som motsvarar original kvalitet.
Senast sålda produkter
PC-27BL
Lowrance Spänningskabel PC-27BL
679 kr
Lowrance Eagle GB-14 Monteringsbygel,  101-99
Lowrance Monteringsbygel GB-14
399 kr
MinnKota - Batterilåda
Minn Kota - Batterilåda med indikator MKR-20
995 kr 799 kr

Nyheter

2018-06-25

Öppettider Sommar

Från och med 25 Juni till 31 Augusti har vi öppet 08.00 till 17.00 Vardagar.
2018-06-25

Suzuki Sommarkampanj 2018

Suzuki sommarkampanj på utvalda modeller från 2.5hk-140hk. Gäller till 2a September.
2017-12-07

Volvo Penta Service delar

Nu har vi stort sortiment av service delar till Volvo Penta motorer och drev. Prisvärda delar som motsvarar original kvalitet.